kazimierz dolny
imieniny: Gerwazego i Protazego
Środa 19 czerwca 2019
Brulion on-line NR4
KRWAWA ŚRODA - 18 listopada 1942 - Krwawa Środa
KRWAWA ŚRODA - Relacje świadków
KRWAWA ŚRODA - Fragment książki "Wspomnienia i dokumenty" [ T.1 s.174-175]
KRWAWA ŚRODA - W XXX rocznice "Krwawa Środa"
KRWAWA ŚRODA - To już 60 lat! Krwawa Środa w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą
KRWAWA ŚRODA - Ponure dni w historii Kazimierza
WOJNA - "Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej"
WOJNA - Partyzancki samotny grób przy kościele p.w. św. Anny
WOJNA - Wspomnienia o akcji pod Zastowem
Początki chrześcijaństwa w Kazimierzu n/Wisłą
Okruchy Pamięci
Inny Kazimierz: kolorystów, awangardy, arsenałowców
ANDRZEJ KOŁODZIEJEK - Od Andrzeja Kołodziejka do piwka...
ANDRZEJ KOŁODZIEJEK - Spotkanie z malarzem
O śniegu, sankach i świetach
O dziesiątej w kawiarni na rogu rynku i lubelskiej
Notatki z natury
Był sobie hotel...
Willa pod różami
Wermanowie z Kazimierza
Wspomnienia Pani Heleny Werman
Jak daleko, jak blisko...
Teatr uliczny


Kazimierz Dolny -> Brulion kazimierski on-line -> Brulion on-line NR4 -> Początki chrześcijaństwa w Kazimierzu n/Wisłą

  Początki chrześcijaństwa w Kazimierzu n/Wisłą
Ks. Kanonik Zdzisław Maćkowiak

Początek chrześcijaństwa w Kazimierzu Dolnym i okolicach wiąże się z przybyciem benedyktynów na Łysą Górę (Święty Krzyż) do Sieciechowa (6 km od Dęblina) i do Wąwolnicy. Ale data ich przybycia nie jest ustalona.
Tradycja benedyktyńska powtórzona przez Długosza w Dziejach Polskich przypisuje fundację Bolesławowi Chrobremu w 1006 r.
Opat Maciej Pyzdr (II połowa XV w.) umieścił notatkę na marginesie Rocznika Świętokrzyskiego, że klasztor na Łysej Górze został założony 1020 r.
Współcześni historycy czas założenia opactwa przesuwają na początek XII w. i twierdzą że fundatorem był Bolesław Krzywousty.


Podobny jest czas przybycia benedyktynów do Świeciechowa i Wąwolnicy. Kontakty między tymi klasztorami być musiały. Najodpowiedniejsza przeprawa przez Wisłę (przyszły trakt handlowy) była koło Wietrznej Góry (Kazimierz Dolny). Wpływ więc benedyktynów na ten region był bezsprzeczny.
Encyklopedia Katolicka KUL podaje, że osada Wietrzna Góra w XI i XII w. należała do benedyktynów ze Świętego Krzyża, prowadzących tutaj misje. Jednym ze śladów ich obecnościna tym terenie były należne im dziesięciny z Witoszyna, Wierzchoniowa, Zbędowic, Rzeczycy i Wojszyna. To jest możliwe i b. prawdopodobne, ale brak na to dowodów pewnych. Husarski uważał, że przed benedyktynami dziesięciny z tych wsi pobierał kościół z Wąwolnicy. Długosz pisze wyraźnie o przypuszczalnej przynależności Wietrznej Góry do benedyktynów z Łysej Góry.
   
Natomiast pewną jest rzeczą, że przybyły tu norbertanki ze Zwierzyńca spod Krakowa z nadania Kazimierza Sprawiedliwego. Długosz osobiście zainteresowany dziejami konwentu zwierzynieckiego zapisał, że kompleks skowieszyński nadał norbertankom [Liber beneficiorum sygn.197, s.39n.] książę sandomierski Kazimierz Sprawiedliwy. Stąd czas nadania dla Zwierzyńca może być między r. 1173, czyli początkiem rządów Kazimierza w Sandomierzu a r. 1177 gdy powołano go na Wawel. Tak podają to badacze zajmujący się dziejami klasztoru zwierzynieckiego i początkami miasta Kazimierz Dolny. Przekaz Długosza jest jedyną informacją dotyczącą darczyńcy i czasu nadania. Kompleks skowieszyński był jedną z pierwszych darowizn Kazimierza na rzecz Kościoła, ale też pierwsze nadanie otrzymane przez norbertanki.
[Jerzy Rajman, Kraków 1990 r.]
   
W najstarszych dokumentach dotyczących majątku klasztornego jako własność konwentu wymieniono sześć wsi z ziemi lubelskiej: Skowieszyn, Wietrzna Góra, Krępa Karczmiska, Wojszyn, Rzeczyca i Jaworzec. Wsie te leżały nad Wisłą, a klasztor posiadał ponadto oba brzegi rzeki ze stawami, lasem, jazami i pozwoleniem na połów ryb. Kompleks ten miał dużą  wartość. Gleby były dobre.
   
Norbertanki pobudowały nieduży klasztor z drewnianym kościółkiem p.w. św. Jana Chrzciciela w Skowieszynie. Długosz pisząc o tym klasztorku dodaje , że spod Skowieszyna wypływa rzeka Grodarz. Ten klasztorek z kosciółkiem wymieniały wizytacje biskupów krakowskich aż do 1781, kiedy to uległ rozbiórce. W latach 70-tych rozpoczęto przeprowadzanie badania gruntów szukając resztek tego klasztorku. (Ostatnie badania lokalizują klasztorek przy obecnej ul. Szkolnej. Jest to zgodne z miejscową tradycją. -Red.)
   
Ze wszystkich powyższych sześciu wsi Wietrzna Góra ze względu na swe położenie u ujścia Grodarza i przeprawę przez Wisłę stawała się osadą.

Uważa się, że norbertanki w dowód wdzięczności swemu darczyńcy nadały Wietrznej Górze nazwę Kazimierza zwane niegdyś Casimire, Kaźmirz. Była to dość powszechna praktyka w dobrach klasztornych.
   
W zapiskach „Rocznika Kapituły Poznańskiej” H. Rutkowski odnalazł ważną informację o obecności w 1249 r. w Skowieszynie panien zakonnych z prepozytem na czele.
   
Wg L. Deptuły w Skowieszynie znajdowała się filialna placówka zakonna wobec Zwierzyńca. A jej istnienie wiąże się nierozerwalnie z powstaniem tutaj w XIII w. parafii obsługiwanej przez zakonników przysłanych ze Zwierzyńca.
1 2 3 4
Zobacz zdjęcia
fot. Marcin Fedorowicz

fot. Marcin Fedorowicz


Copyright ©2003-2009 by pozycjonowanie, strony www, stron www, serwisy, portale, sklepy internetowe
polecamy: nałęczów | weekend | słowacja |
sopot festiwal, sylwester, ferie zimowe