kazimierz dolny
imieniny: Gerwazego i Protazego
Środa 19 czerwca 2019
Brulion on-line NR5
Listy do "brulionu" - Drużyna WOPR w Kazimierzu Dolnym
Listy do "brulionu" - Batalion "Parasol"
Listy do "brulionu" - Wspomnienia czy oszczerstwa?
Widokówki - Kazimierz na dawnych widokówkach
Widokówki - O pocztówkach i kazimierskiej architekturze
Wspomnienia - Niezapomniane lata trzydzieste
Wspomnienia - Aptekarze
Rocznica - 20. rocznica śmierci Jerzego Kuncewicza
Sylwetki - Mój stryj Bolesław
Sylwetki - Bolesław Kurzawiński 1898 - 1987
Wspomnienia - Tamte czasy
Szkoła - Opowieść o prawdziwym człowieku
Dom w Kazimierzu - Dom Michalskiego
Kazimierzacy - Dzieje życia Florentyny Walencik
Kazimierzacy - Moja historia zaczęła się w Kazimierzu...
Wisła - Krajobraz akustyczny doliny Wisły czyli pies jako element pejzażu
Wspomnienia - Pensjonat Władysława Dobrowolskiego
Sylwetki - Edward Kalinowski
Wspomnienia - Niedokończony pamiętnik
Listy spod studni - Hałaśliwi, męczący, źli


Kazimierz Dolny -> Brulion kazimierski on-line -> Brulion on-line NR5 -> Rocznica - 20. rocznica śmierci Jerzego Kuncewicza

  Rocznica - 20. rocznica śmierci Jerzego Kuncewicza
ROCZNICA

Edward Balawejder

20. ROCZNICA ŚMIERCI JERZEGO KUNCEWICZA

Jerzy Kuncewicz urodził się 31 lipca 1893 roku w Jakubówce koło Lublina. Jego ojciec – Adam Konstanty z rodziny o tradycjach białorusko – litewskich, był właścicielem majątku Jakubówka, który żona Cecylia wniosła mu w posagu. We wczesnym dzieciństwie Jerzego rodzice przenoszą się do Strzyżowa, gdzie ojciec otrzymał zajęcie inspektora plantacji buraków cukrowych, matka zaś została nauczycielką języka polskiego w szkole średniej.

Swoją edukację rozpoczął Jerzy Kuncewicz od gimnazjum w Hrubieszowie, przenosząc się po roku do Męskiej Szkoły Handlowej Stowarzyszenia Kupców w Lublinie, którą ukończył w 1911 roku. W Lublinie rozpoczął też działalność społeczną i konspiracyjną w ruchu młodzieżowym. Po stracie ojca cały ciężar opieki nad rodziną przejęła matka, dzielna kobieta, gorąca patriotka i społeczniczka. Cecylia Helena z Wyszyńskich pochodziła z zasłużonych dla Lublina rodów Radzymińskich i Wyszyńskich. Jej dziad – Wyszyński – był ostatnim patronem Trybunału Lubelskiego. Pod zaborem rosyjskim prowadziła tajne naucza-nie języka polskiego. Po I wojnie światowej została dyrektorem Seminarium Nauczycielskiego w Zamościu.

W roku 1913 rozpoczął Jerzy Kuncewicz studia przyrodnicze na uniwersytecie w Liege w Belgii. W czasie wojny został, jako zakładnik, wzięty przez Niemców do niewoli i przebywał dwa lata w obozie jenieckim w Marnau. /Z tej racji przysługiwało mu prawo dożywotniej renty w Belgii, z czego nigdy nie skorzystał/. Zwolniony z obozu w kwietniu 1916 roku zamieszkuje w Lublinie, podejmuje pracę jako chemik w rodzinnej cukrowni, następnie jako nauczyciel przyrody, fizyki i chemii w szkole realnej księdza Kazimierza Gostyńskiego, szkole zawodowej inżyniera Cezarego Rummla i Żeńskiej Szkole Handlowej Władysława Kunickiego. Jest to także początek jego niezwykle aktywnej, w pełni świadomej działalności politycznej, publicystycznej i oświatowej. Zajęcia nauczyciela przerwała mu wojna 1920 roku. Wstąpił do I Pułku Szwoleżerów, z którym wraz z bratem Czesławem przeszedł całą kampanię do Kijowa i z powrotem.

W roku 1921 ożenił się z Marią Szczepańską i przystąpił do studiów prawniczych, pracując równocześnie w Ministerstwie Opieki Społecznej jako Kierownik Wydziału Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą. Zamieszkał wraz z żoną w Warszawie przy placu Trzech Krzyży 8 m 13. Jako aplikant adwokacki praktykował w kancelarii swego kuzyna Stefana Aleksandrowicza, po czym otworzył własną kancelarię. Zajmował się głównie sprawami cywilnymi, był radcą prawnym szeregu firm wydawniczych, przemysłowych i banków. Był aktywny w życiu politycznym, intelektualnym, wiele podróżował /m.in. Czechosłowacja, Francja, Włochy, Stany Zjednoczone, ZSRR/.

W roku 1936 zakupili Kuncewiczowie parcelę w Kazimierzu wraz z wiejską chatą, a po latach wystawili dom /wg projektu Karola Sicińskiego/, którego budowa zakończyła się w 1938 roku. Na stałe nadal przebywali w Warszawie. We wrześniu 1939 roku przez Rumunię, Jugosławię, Włochy dotarł Jerzy Kuncewicz wraz z żoną do Francji. Zamieszkując w Paryżu objął służbę w Wydziale Łączności z Krajem przy Ministerstwie Informacji i Propagandy emigracyjnych władz polskich na francuskiej ziemi. Po zajęciu Francji przez Niemcy Kuncewiczowie zamieszkali w Londynie, a Kuncewicz podjął pracę w Biurze Traktatów.
1 2
Zobacz zdjęcia
Jerzy Kuncewicz, fotografia z początku lat 70. Fot. archiwum
Copyright ©2003-2009 by pozycjonowanie, strony www, stron www, serwisy, portale, sklepy internetowe
polecamy: nałęczów | weekend | słowacja |
sopot festiwal, sylwester, ferie zimowe